پسر خیابونی
نوشته های پسر خیابونی
پیوندهای روزانه
اگر ترکم کنی
قلب مرا نیز با خود خواهی برد
و من بدون تو و در فراقت
نمی دانم کجا بروم
اگر ترکم کنی
باز هم من هیچوقت فراموشت نخواهم کرد
و اینجا، تنها در اندیشه تو
خواهم ماند
اگر مرا ترک کنی
درد و غصه مرا خواهد بلعید
و دیگر حتی یک روز
بدون تو زنده نخواهم ماند
اشکهایم دریای پدید خواهند آورد
که من بی وقفه در آن
در انتظار رسیدن بتو شنا خواهم کرد
و این است دلیل بودن من
من پایان عشقمان را تصور میکنم
و اندیشیدن به اینکه تو روزی مرا
ترک خواهی کرد
مرا می ترساند
اگر مرا ترک کنی
هرچه دارم از دست خواهم داد
و من می دانم
که دیگر کسی مثل تو را نخواهم یافت
اشک هایم دریایی پدید خواهند آورد
که من بی وقفه در آن
در انتظار رسیدن بتو شنا خواهم کرد
و این است دلیل بودن من...
من پایان عشقمان را تصور می کنم
و اندیشیدن به اینکه تو روزی مرا
ترک خواهی کرد
مرا می ترساند
اگر مرا ترک کنی...
اگر مرا ترک کنی...
......................
پ.ن1: یادم نمیاد این شعر رو واسه کی توی وبلاگم گذاشته بودم  (مخاطب خاص نامرد بیا اعلام وجود کن بدونم کی هستی )
پ.ن2: این شعر رو توی یکی از وبلاگ های قدیم خودم داشتم نمی دونم چرا امروز هوس کردم سری به اون وبلاگ بزنم.
پ.ن3: یادم نمیاد شعر از چه شخصی بود. حق شاعر محفوظ خواهد ماند.
پ.ن4: خدا رو شکر بالاخره اینجا نیز رحمت الهی سرازیر شد
نوشته شده توسط علیرضا [ چهارشنبه 6 آبان‌ماه سال 1394 ] [ 22:50 ]